Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Конкурсна документација за ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. годину 

Уговор за превоз ученика за школску 2016/2017.годину

Конкурсна документација за набавку Угља за школску 2016/2017.годину

Одлука о додели уговора у поступку Јавне набавке мале вредности - Угаљ за школску 2016/2017.годину

Уговор о набавци угља 

Конкурсна документација за набавку угља за школску 2017/2018.годину

Одлука о додели уговора за угаљ

Позив за подношење понуде за израду термофасаде на згради школе у Попучкама

Конкурсна документација за израду термофасаде на згради школе у Попучкама

Одлука о додели уговора за израду термофасаде

Позив за подношење понуде за набавку опреме за дигитални кабинет у матичној школи

Конкурсна документација за Јавну набавку мале вредности бр. 01/19 Набавка рачунарске опреме за дигитални кабинет 

Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр. 01/19 - Набавка рачунара за Дигитални кабинет