Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

У матичној школи постоји асфалтирано једно дуже игралиште, које се користи за одбојку, кошарку, рукомет и мали фудбал. За наредни период треба планирати и остале спортске терене, као и фискултурну салу.


У Дупљају је асфалтирањем пута до школе пре неколико година асфалтирано и игралиште мањих размера.


У Забрдици спортских терена нема, изузев травнате површине у оквиру дворишта, коју деца користе за извођење наставе физичког васпитања.

Претходне школске године услови за извођење наставе физичког васпитања унеколико су побољшани добијањем спортских дресова и сета лопти од Савезног секретара за спорт, а у част прославе стогодишњице школе, као и учешћем ученика наше школе у акцији "Лопте у школе, деца вас моле". Ове школске године замењене су оштећене стативе и кошеви.