Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ:

Р.б.

 

Радно место

 

Име и презиме

Проценат ангажовања (%)

1.

Директор школе

Јелена Симић

100

2.

Секретар

Љиљана  Грк

50

3.

Шеф рачуноводства

Миланка Раковић

50

4.

Педагог

Марија Савић

Душица Стаматовић

50

50

5.

Библиотекар

Драган Павловић

50

6.

Педагошки асистент

Драган  Петровић

100

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ: ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Р.б.

Предмет

Име и презиме

Проценат ангажовања (%)

1.

Српски језик

Грађанско васпитање 

Невенка  Видић

94,44

Невенка  Видић

                5

2.

Француски језик 

Маја Панић

68,59

 

3.

Енглески језик

Јелена Радојичић

33,33

Олга Глушац

41,11

4.

Ликовна култура

Драган Мандић

25

5.

 Музичка култура 

Ненад Блажић

25

6.

 

 

 

Историја

 

 

 

Ненад  Игњатовић

35

7.

Географија

Гордана  Крсмановић

35

8.

Физика

Радивоје Милутиновић

20

 

Физика

Милена Савић

10

9.

Математика

Милена Савић

88,89

 10.

 Биологија

Андријана Станојевић

 10

Верица Милојевић

30

11.

Хемија

Јулијана Терзић

20

12.

Техника и технологија

Александар Жуњић

40

13.

Физичко васпитање

Изабрани спорт

Физичко и здравствено васпитање

Предраг  Старчевић

40

Андријана Новаковић

20

14.

Информатика и рачунарство

Александар Жуњић

20

 

15.

 

Веронаука 

Стефан Ђурић

5

Бранко Алексић 

35 

  

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ: РАЗРЕДНА НАСТАВА

Р.б.

Име и презиме

Проценат ангажовања (%)

1.

Светлана Аксентијевић

100

2.

Нада  Пантелић

100

3.

Драган Малешевић

100

4.

Весна  Бурнић

100

5.

Слађана Жарковић

100

6.

Ивана  Јовановић

100

 

СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ: ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Р.б.

Радно место

име и презиме

 

Проценат ангажовања (%)

1.

Домар мајстор одржавања

Радоје Пајић

100

2.

Домар мајстор одржавања

Помоћни радник 

Чистачица

 

Милан Милосављевић

 

70,33

3.

Чистачица

Стана Јеремић

100

4.

Чистачица

Слободанка Пајић

100

5.

Чистачица

Милена Пајић

31